top of page

73 ziman

Godfaith Logo_edited.jpg

Ez ew im Weg 
û ya Wrastî
û ya Lhetta. Yûhenna 14.6

Yeshua evîn e

bottom of page